Beheerliggaam

Die beheerliggaam van Skuilkrans se rol is om in samewerking met die bestuur van die skool, die skool te bestuur om ‘n bo-gemiddelde funksionerende skool te bedryf.

Die beheerliggaam is verdeel in portefeuljes wat die verskillende raakpunte van die skool bestuur.
Hierdie portefeuljes vergader gereeld afsonderlik om die gemeenskap, leerders, personeel en ouers se behoeftes aan te spreek.

Die beheerliggaam poog om die skool ‘n plek te maak waar elke leerder geborge en veilig voel om sy eie potensiaal optimaal te verwesenlik.

Beheerliggaam 2021 - 2024

Voorsitter

Mnr Ralton Naidoo

Skoolhoof

Me Maranda Fourie

Tesourier

Mnr Johann Lubbe

Scriba

Me Muriel Pretorius

Personeelkomitee

Mnr Ockert Kruger

Sport

Mnr Guillaume Kruger

Kultuur

Me Helena Strijdom Bouwer

Finansiele komitee

Me Mariska Grobler

Adjunkhoof

Me Maranda Fourie

Departementshoof

Me Zelda Fourie

Onderwysverteenwoordigers

Me Nidia Els | Me Gizelle Venter